Edukacja

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu kampanii edukacyjnej lub jej realizację. Taka kampania daje również możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy.

Media

Kampanie z wykorzystaniem środków masowego przekazu

Konferencje

Konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym

Świadoma ekologia

Promowanie świadomej postawy ekologicznej

Nasze Usługi

Prowadzimy szeroko rozumianą działalność konsultingową, m.in. obsługę firm w zakresie:

Szkolenia

Szkolenia realizowane w formie warsztatów, w trakcie których prowadzone są wykłady, ćwiczenia, dyskusje uwzględniające praktyczne aspekty działalności danej firmy.

Sporządzanie ewidencji

Monitorowanie wszelkich działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową.

Raporty do KOBiZE

Analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu oraz wprowadzeniem danych do systemu.

Obsługa prawna

Pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.Dziękujemy, mail został zapisany.