Raport do KOBiZE - przejęcie obowiązków sprawozdawczych

Raport do KOBiZE obowiązuje już od sześciu lat. Jednak w najbliższych tygodniach konta dla zakładów dotychczas utworzone w Krajowej bazie zostaną zamknięte, a zgromadzone dane pozostaną w zasobach KOBiZE. Oznacza to, że podmioty, które chcą sporządzić raporty na obecnych zasadach powinny w najbliższym czasie uzupełnić zaległości.

 

Informacje wstępne:

 • Od 2011 roku wszystkie podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania go w wersji elektronicznej do Krajowej Bazy. 

 • Ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień w tym zakresie. Oznacza to, że podmioty, które posiadają wyłacznie samochody lub kotłownię również powinny sporządzać raport.

 • W 2015 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska otrzymał dostęp do Krajowej bazy, w celu weryfikacji danych tam zgromadzonych.

 • Obecnie przygotowano nowe rozporządzenie w sprawie "raportu do KOBiZE". Po wejściu w życie tego rozporządzenia nastąpi migracja danych do nowej bazy, która ma obowiazywać już za 2016 rok. W tym okresie dostęp do bazy nie będzie już możliwy.

 • Podmioty, które chcą sporządzić raporty na obecnych zasadach, powinny to zrobić w najbliższych tygodniach.

 • Docelowo sprawozdawczość do Krajowej bazy ma zastąpić naliczanie i wypełnianie formularzy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Częstotliwość i termin składania raportu do KOBiZE: corocznie – do końca lutego każdego roku.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz.1070 z późn. zm.)

 

Oferujemy:

 • Przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie.

 • Rejestrację konta w Krajowej Bazie.

 • Sporządzenie raportu – w tym analizę danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu oraz wprowadzeniem danych do systemu.

 • Oferta jest adresowana w głównej mierze do podmiotów, które nie spełniły jeszcze obowiązku sprawozdawczego do Krajowej Bazy – nadal istnieje możliwość złożenia sprawozdania.

 

Koszt:

 • Ceny naszych usług ustalamy z Państwem indywidualnie, w zależności od zakresu współpracy.

 • Cena przygotowania i sporządzenia raportu zależy m.in. od rodzaju, ilości i wielkości instalacji (ilości emitorów), ilości emitowanych substancji.

 • Do uzyskania szacunkowej wyceny niezbędne są informacje o zakresie usług, jakimi są Państwo zainteresowani. W tym celu prosimy o kontakt.