Ochrona środowiska prawo i praktyka 2019 / 2020

Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych:

  1. Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany wynikajace z nowelizacji ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO.
  2. Opłaty za korzystanie ze środowiska - generowanie wykazów opłatowych z KOBiZE.
  3. Gospodarka odpadami - nowelizacja przepisów.
  4. Raport do KOBiZE – omówienie sprawozdawczości, zmiany w 2019 r.