Ochrona środowiska prawo i praktyka 2020 / 2021

Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych:

  1. Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany wynikajace z nowelizacji ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO.
  2. Opłaty za korzystanie ze środowiska - generowanie wykazów opłatowych z KOBiZE.
  3. Gospodarka odpadami, nowelizacja przepisów. BDO - ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
  4. Raport do KOBiZE – omówienie sprawozdawczości, zmiany w 2020 r.