Ustawa Prawo wodne, nowelizacja - praktyczne aspekty stosowania

Od września tego roku obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (…). Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany dotyczące opłat za usługi wodne. Dotychczasowa praktyka zbierania informacji w zakresie opłat przez Wody Polskie w tzw. „trybie kontroli” obowiązująca w I, II, oraz III kwartale br. ma zostać zakończona. Od IV kwartału 2018 r. podmioty korzystające z usług wodnych mają obowiązek składania oświadczeń.