Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. F-gazy w praktyce - omówienie zmian.

W ubiegłym roku znowelizowano ustawę o „F-gazach” nakładając nowe obowiązki na operatorów urządzeń. Wprowadzono m.in. obowiązek oznakowania urządzeń oraz założenia Kart dla urządzeń spełniających warunek ekwiwalentu CO2.