Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raport do KOBiZE - zmiany w 2018/2019 r.

Podmioty korzystające ze środowiska powinny naliczyć opłatę za rok 2018 wg  nowego wzoru wykazów, który został przygotowany w ostatnim czasie.

Zmienione zostały zasady naliczania opłat za usługi wodne. Zakończono dotychczasową praktykę zbierania informacji przez Wody Polskie w tzw. „trybie kontroli” obowiązującą w I, II, i III kwartale br. W styczniu 2019 podmioty, zobligowane do uiszczania opłat za usługi wodne powinny bez wezwania przekazać w formie oświadczenia dane za IV kwartał 2018 roku.