Opłaty za usługi wodne - zmiany w 2018/2019 r.

Szanowni Państwo, zmienione zostały zasady naliczania opłat za usługi wodne. Zakończono dotychczasową praktykę zbierania informacji przez Wody Polskie w tzw. „trybie kontroli” obowiązującą w I, II, i III kwartale br. W styczniu 2019 podmioty, zobligowane do uiszczania opłat za usługi wodne powinny bez wezwania przekazać w formie oświadczenia dane za IV kwartał 2018 roku.

Poniżej link do strony,  na której można znaleźć wzory oświadczeń.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html