REJESTR , BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - sprawozdawczość za 2018 rok

W ubiegłym roku uruchomiono REJESTR - BDO. Termin wpisu do rejestru upłynął 24 lipca 2018 r., a działalność może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego (…) BDO. Wydano też nowe formularze sprawozdań obowiązujące za 2018 rok dotyczące ewidencji produktów, produktów w opakowaniach, opakowań, odpadów opakowaniowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.