BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2019 rok

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku, w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów w formie elektronicznej. Wcześniej, bo już w 2018 roku utworzono Rejestr, dot. BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.