BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2020 rok.

Od stycznia 2021 roku, w gospodarce odpadami pojawiły się kolejne, nowe obowiązki. Dotyczą one m. in. postępowania z odpadami, obowiązku stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych oraz zasad i sposobu magazynowania odpadów, co wynika z nowego rozporządzenia w tym zakresie.