BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2021 rok.

W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Zmiana przepisów dotyczy m.in. warunków i czasu magazynowania odpadów, zasad kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz sposobu i wysokości nakładanych kar pieniężnych. Celem szkolenia będzie omówienie nowelizacji ustawy, ale także najistotniejszych przepisów w zakresie gospodarki odpadami.