Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2019 rok

Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.