Opłaty za korzystanie ze środowiska - przygotowanie i omówienie formularzy opłatowych

W bieżącym roku opublikowano nowe wskaźniki emisji dla kotłów do 5 MW, przygotowane na zlecenie Krajowej bazy (KOBiZE). Zmieniono zarówno wartości liczbowe wskaźników, jak i ich jednostki miary, dopisując także wskaźniki dla nieujętych wcześniej substancji. Dla wielu podmiotów pojawił się też nowy obowiązek naliczenia emisji i opłaty z tytułu stosowania środków dezynfekcyjnych, stosowanych ze względu na COVID-19.