USTAWA O ODPADACH - nowelizacja, REJESTR - praktyczne aspekty gospodarki odpadami

Z dniem 5 września 2018 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o odpadach. Wprowadzono szereg zmian w zakresie: zbierania odpadów, nowych zasad magazynowania odpadów, obowiązku monitoringu wizyjnego magazynu odpadów, sporządzania operatu przeciwpożarowego oraz opinii i kontroli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W bieżącym roku wprowadzono także REJESTR. Obowiązkiem wpisania do rejestru objęci są m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach, wprowadzający i przetwarzający opony, oleje, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory.