Kim jesteśmy

AD-EKO jest firmą prowadzącą od 2002 r. działalność konsultingową, rozumianą jako udzielanie porad, doradztwo techniczne oraz wykonywanie różnego rodzaju opracowań i dokumentacji. Organizujemy również szkolenia zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla administracji. Posiadając kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu ochrony środowiska. Grono naszych klientów liczy już ponad 3000 podmiotów.

Jarosław Knop - mgr inż. kierunku Inżynieria środowiska Politechniki Częstochowskiej. Absolwent Studiów Podyplomowych kierunku Retoryka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant, doradca zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych obiektów przemysłowych. Trener prowadzący szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Właściciel firmy AD-EKO.

Nasza Misja

Środowisko

Ochrona środowiska jest dla nas szczególnym wyzwaniem, dlatego do naszych priorytetów należy podejmowanie działań sprzyjających ciągłej poprawie jakości środowiska z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Wiedza

Chcemy, aby wiedza i doświadczenie naszych specjalistów pomagały podnosić świadomość ekologiczną naszych klientów.

Prawo

Pragniemy, aby wszelkie działania naszych klientów względem środowiska odbywały się zgodnie z aktualnym stanem prawnym.