education

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony środowiska na terenie całego kraju. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma specjalistami i ekspertami, m.in. z pracownikami ministerstwa środowiska i administracji publicznej.

Organizujemy szkolenia

  • otwarte i zamknięte
  • grupowe i indywidualne
  • jedno i kilkudniowe
     

Prowadzimy także szkolenia w ramach funduszy unijnych zgodne z wymogami projektu. Z myślą o naszych Klientach umożliwiamy realizację szkoleń w ustalonej lokalizacji, np. siedzibie zlecającego.

Prowadzimy oraz organizujemy szkolenia dla firm, urzędów, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych.

Realizujemy zlecenia na przygotowanie i organizację pojedynczego szkolenia, jak też cyklu szkoleń.

Szkolenia najczęściej realizowane są w formie warsztatów, w trakcie których prowadzone są wykłady, ćwiczenia, dyskusje uwzględniające praktyczne aspekty działalności danej firmy. Proponujemy również indywidualne konsultacje z ekspertami i specjalistami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację programu szkolenia.

Organizujemy szkolenia kompleksowo. Z naszej strony gwarantujemy właściwe przygotowanie merytoryczne spotkania, wysoką jakość materiałów szkoleniowych, profesjonalną kadrę wykładowców. Zapewniamy obecność organizatora, stosowne warunki szkoleniowe oraz niezbędne wyposażenie. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:
AD-EKO Szkolenia, Konsulting, Ochrona Środowiska Jarosław Knop,
ul. Słowackiego 27/33, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-227-24-56

Z administratorem danych można skontaktować się elektronicznie za pośrednictwem adresu: biuro@ad-eko.pl

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez administratora:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przed wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przy wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
     

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych współpracujące z administratorem na potrzeby świadczenia naszych usług.

Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi, wykonania umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Macie Państwo prawo do żądania od administratora danych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy / realizacji usługi.