Temat szkolenia: Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO

Termin Miejsce Koszt netto Koszt brutto
(z 23% VAT)
17.12.2021
godz. 09.00 - 15.00
on-line,
373,98 zł 460 zł / os.

Nabywca / Płatnik (dane do faktury):

Odbiorca (należy wypełnić, jeżeli dane są inne niż Nabywcy / Płatnika):

Lp. Imię Nazwisko Termin Miasto
1.
2.
3.