Ustawa Prawo wodne, nowelizacja - praktyczne aspekty stosowania


Od września tego roku obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (…). Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany dotyczące opłat za usługi wodne. Dotychczasowa praktyka zbierania informacji w zakresie opłat przez Wody Polskie w tzw. „trybie kontroli” obowiązująca w I, II, oraz III kwartale br. ma zostać zakończona. Od IV kwartału 2018 r. podmioty korzystające z usług wodnych mają obowiązek składania oświadczeń. Oznacza to, że już w styczniu 2019 r. podmioty będą przekazywać oświadczenia zawierające informacje o ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych z uwzględnieniem podziału na cele lub potrzeby.Wykładowca:

Jarosław Reterski - dr inż. kierunku Inżynieria Środowiska. Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej. Absolwent Studiów Podyplomowych Collegium Varsoviense na kierunku „Auditing i certyfikacja energetyczna budynków”. Od 1995 roku pracownik administracji rządowej - inspekcji ochrony środowiska. Certyfikowany pełnomocnik ISO 14000.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze.