Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. F-gazy w praktyce - omówienie zmian.


W ubiegłym roku znowelizowano ustawę o „F-gazach” nakładając nowe obowiązki na operatorów urządzeń. Wprowadzono m.in. obowiązek oznakowania urządzeń oraz założenia Kart dla urządzeń spełniających warunek ekwiwalentu CO2. Zmieniono terminy przeprowadzania przeglądów kontroli szczelności. Poszerzono zakres urządzeń podlegających regulacjom o agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych oraz przyczep chłodni (wg ekwiwalentu CO2). Przyjęto nowe regulacje dot. certyfikacji osób fizycznych dokonujących czynności związanych z serwisowaniem, konserwacją, naprawą instalacji lub likwidacją rozdzielnic elektrycznych. W bieżącym roku wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Operatorów.Wykładowca:

Ekspert z zakresu legislacji, audytor przepisów z zakresu F-gazów i substancji kontrolowanych.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze