Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raport do KOBiZE - zmiany w 2018/2019 r.


Podmioty korzystające ze środowiska powinny naliczyć opłatę za rok 2018 wg  nowego wzoru wykazów http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2018000252 , który został przygotowany w ostatnim czasie.

Zmienione zostały zasady naliczania opłat za usługi wodne. Zakończono dotychczasową praktykę zbierania informacji przez Wody Polskie w tzw. „trybie kontroli” obowiązującą w I, II, i III kwartale br. W styczniu 2019 podmioty, zobligowane do uiszczania opłat za usługi wodne powinny bez wezwania przekazać w formie oświadczenia dane za IV kwartał 2018 roku.

W związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) oraz nowelizacją ustawy dot. F-gazów, prowadzone są kontrole WIOŚ m.in. w zakresie wycieków czynników z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz sposobu ich ewidencji. Także Urzędy Marszałkowskie rozpoczęły już weryfikacje opłat dotyczących klimatyzacji i urządzeń chłodniczych (klimatyzacja samochodowa również podlega opłatom i raportom).

Zmiany w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego wprowadzono również
w aplikacji służącej do sporządzenia raportu do KOBiZE za 2018 rok.Wykładowcy:

Jarosław Knop - Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ś.

 

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ŁódzkiegoTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze.
Pliki do pobrania

Formularze-od-2018-r.-Dz.-U.-z-2018-r.-poz.-2527.pdf Pobierz
Formularze-od-2018-r..docx Pobierz
Oswiadczenie-o-zwolnieniu-z-VAT.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-dolnoslaskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-dolnoslaskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-kujawsko-pomorskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-kujawsko-pomorskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lodzkie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lodzkie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lubelskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lubelskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lubuskie-02.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-lubuskie-02.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-malopolskie-02.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-malopolskie-02.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-mazowieckie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-mazowieckie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-podkarpackie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-podkarpackie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-pomorskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-pomorskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-slaskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-slaskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-swietokrzyskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-swietokrzyskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-warminsko-mazurskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-warminsko-mazurskie-01.2019.pdf Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-wielkopolskie-01.2019.doc Pobierz
Zaproszenie-oplaty-KOBiZE-wielkopolskie-01.2019.pdf Pobierz