REJESTR , BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - sprawozdawczość za 2018 rok


W ubiegłym roku uruchomiono REJESTR - BDO. Termin wpisu do rejestru upłynął 24 lipca 2018 r., a działalność może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Obowiązkiem wpisania do rejestru objęci są m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach oraz wprowadzający do obrotu produkty w postaci olejów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów. Wpisu do BDO powinni dokonać także wytwórcy odpadów niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie.

Przypominamy, że termin wniesienia opłaty rocznej za 2019 rok (rejestr BDO) upływa 28.02.2019 r.

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego (…) BDO. Wydano też nowe formularze sprawozdań obowiązujące za 2018 rok dotyczące ewidencji produktów, produktów w opakowaniach, opakowań, odpadów opakowaniowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Wykładowca:

Główny Specjalista w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze.