USTAWA O ODPADACH - nowelizacja, REJESTR - praktyczne aspekty gospodarki odpadami


Z dniem 5 września 2018 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o odpadach. Wprowadzono szereg zmian w zakresie: zbierania odpadów, nowych zasad magazynowania odpadów, obowiązku monitoringu wizyjnego magazynu odpadów, sporządzania operatu przeciwpożarowego oraz opinii i kontroli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Zmian dokonano także w kompetencji organów dotyczących wydawania zezwoleń. Wprowadzono nowe procedury uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie wytwarzania, przetwarzania oraz zbierania odpadów, zabezpieczeń finansowych roszczeń. Uchwalono przepisy przejściowe zobowiązując do aktualizacji dotychczasowych zezwoleń.

W bieżącym roku wprowadzono także REJESTR. Obowiązkiem wpisania do rejestru objęci są m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach, wprowadzający i przetwarzający opony, oleje, sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz baterie i akumulatory. Rejestr prowadzony jest przez Marszałka Województwa, w formie aplikacji elektronicznej, do której użytkownicy uzyskują dostęp po nadaniu numeru rejestrowego. Prowadzenie działalności bez uzyskania numeru rejestrowego podlega wysokiej karze pieniężnej. Przypominamy, że do końca lutego br. należy wnieść opłatę roczną za 2019 rok (opłata za REJESTR – BDO).Wykładowcy:

Główny Specjalista (w latach: 2002-2015) w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnik grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych "Gospodarka odpadami" na Politechnice Śląskiej. Obecnie osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony środowiska w korporacji.

Ekspert w zakresie ochrony środowiska. Specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami, pracownik administracji publicznej szczebla centralnego.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.