Raport do KOBiZE - omówienie sprawozdawczości, zmiany w 2019 r.


W ostatnim czasie w aplikacji KOBiZE wdrożono zmiany dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska i raportów do Krajowej bazy. Utworzono nową zakładkę „Opłaty”, w której na podstawie danych wprowadzonych do raportu za 2018 r. generowane są wykazy opłatowe. Wykazy zawierają zarówno ładunki substancji, jak i kwoty opłat. Zmieniono sposób i metodykę naliczania opłat, likwidując możliwość wyliczenia opłaty ryczałtowej dla małych kotłowni (kotłów do 5 MW) i wprowadzając obligatoryjnie wyliczanie opłat na podstawie emisji z kotłów. Pojawiła się również funkcja zatwierdzenia/usunięcia wykazu opłatowego.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji zapisu ustawowego, zgodnie z którym wykaz opłatowy za 2019 rok powinien zostać przygotowany (wygenerowany) na podstawie danych wprowadzonych do Krajowej bazy. Oznacza to, że od 2019 r. podmioty, które nie sporządzą raportu do KOBiZE nie będą mogły złożyć wykazów do Urzędów Marszałkowskich.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (…) wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję mają obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania go do Krajowej bazy.Wykładowca:

Jarosław Knop - Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ś.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze.