BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2019 rok


 

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku, w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów w formie elektronicznej. Wcześniej, bo już w 2018 roku utworzono Rejestr, dot. BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obowiązkiem wpisania do Rejestru BDO objęci są m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach oraz wprowadzający do obrotu produkty w postaci olejów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów. Wpisu do BDO powinni dokonać także wytwórcy odpadów niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie, jeżeli nie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Przypominamy, że sprawozdawczość za 2019 rok dotycząca odpadów, odpadów opakowaniowych, produktów, produktów w opakowaniach, opakowań, baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywała się poprzez aplikację w systemie BDO. Termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 rok (rejestr BDO) upływa 29.02.2020 r.

Informujemy również, że od 6 stycznia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.Wykładowcy:

Główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Główny Specjalista (w latach: 2002-2015) w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnik grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych "Gospodarka odpadami" na Politechnice Śląskiej. Obecnie osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony środowiska w korporacji.

 

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ŚTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze