Opłaty za korzystanie ze środowiska - zmiany w 2019/2020 roku. Raport do KOBiZE - generowanie wykazów opłatowych.


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wykazy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W 2019 roku w aplikacji KOBiZE wdrożono kolejne zmiany dotyczące opłat i raportów do Krajowej bazy. Utworzono nową zakładkę „Opłaty”, w której na podstawie danych wprowadzonych do raportu generowane są wykazy opłatowe. Wykazy zawierają zarówno ładunki substancji, jak i kwoty opłat. Zmieniono sposób i metodykę naliczania opłat, likwidując m.in. możliwość wyliczenia opłaty ryczałtowej dla małych kotłowni (kotłów do 5 MW) i wprowadzając obligatoryjnie wyliczanie opłat na podstawie emisji z kotłów. Pojawiła się również funkcja zatwierdzenia/usunięcia wykazu opłatowego.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (…) wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję mają obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania go do Krajowej bazy.Wykładowca:

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ŚTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343605669 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze