Raport do KOBiZE za 2021 rok - generowanie wykazów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska


 

W styczniu 2021 r. w aplikacji KOBiZE wprowadzono nowe wskaźniki emisji dla kotłów do 5 MW. Zmieniono zarówno wartości liczbowe, jak i jednostki miary wskaźników, dopisując także wskaźniki dla nieujętych wcześniej substancji. Nowe wskaźniki aplikacja może wykorzystać już do raportów i wykazów opłatowych sporządzanych za 2020 rok.

W bazie KOBiZE znajduje się zakładka „Opłaty”, w której na podstawie danych wprowadzonych do raportu generowane są wykazy opłatowe. Wykazy zawierają zarówno ładunki substancji, jak i kwoty opłat. W aplikacji KOBiZE jednak zmieniono sposób naliczania opłat, nie dając możliwości wyliczenia opłaty ryczałtowej dla kotłów do 5 MW i wprowadzając obligatoryjnie wyliczanie opłat na podstawie emisji z kotłów.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (…) wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję mają obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania go do Krajowej bazy w terminie do końca lutego roku następującego po roku sprawozdawczym.Wykładowca:

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.Ś.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.