BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2021 rok


W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Zmiana przepisów dotyczy m.in. warunków i czasu magazynowania odpadów, zasad kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz sposobu i wysokości nakładanych kar pieniężnych. Celem szkolenia będzie omówienie nowelizacji ustawy, ale także najistotniejszych przepisów
w zakresie gospodarki odpadami. Przedstawione będą aktualne zasady postępowania
z odpadami, w tym m.in. obowiązek stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych oraz sposób magazynowania odpadów, co wynika z nowego rozporządzenia w tym zakresie.

Omówiony zostanie również system BDO, wraz z ewidencją odpadów i sprawozdawczością za 2021 rok. W styczniu 2022 r. w BDO udostępniony zostanie moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów za 2022 rok, ograniczając jednocześnie możliwość dokonywania wpisów w kartach ewidencji odpadów w poprzednim rokuWykładowca:

Główny Specjalista (w latach: 2002-2015) w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnik grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych "Gospodarka odpadami" na Politechnice Śląskiej. Obecnie osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony środowiska w korporacji.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.