BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. Gospodarka odpadami - zmiany prawne i sprawozdawczość za 2020 rok


Od stycznia 2021 roku, w gospodarce odpadami pojawiły się kolejne, nowe obowiązki. Dotyczą one m. in. postępowania z odpadami, obowiązku stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych oraz zasad i sposobu magazynowania odpadów, co wynika z nowego rozporządzenia w tym zakresie. W styczniu br. w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów za 2021 rok, ograniczając jednocześnie możliwość dokonywania wpisów w kartach ewidencji odpadów w poprzednim roku.

Informujemy, że sprawozdania za 2020 rok dotyczące wytworzonych odpadów i sposobów gospodarowania nimi należało złożyć przez system BDO w terminie do 15 marca 2021 roku. W tym samym terminie należało złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.Wykładowca:

Główny Specjalista (w latach: 2002-2015) w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnik grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych "Gospodarka odpadami" na Politechnice Śląskiej. Obecnie osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony środowiska w korporacji.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.