Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO


Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.

W styczniu 2020 roku, w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wcześniej, bo już w 2018 roku utworzono Rejestr, dotyczący BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obowiązkiem wpisania do Rejestru/BDO objęci zostali m.in. wytwórcy odpadów, przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach oraz wprowadzający do obrotu produkty w postaci olejów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów.Wykładowcy:

Główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.ŚTerminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.