Opłaty za korzystanie ze środowiska - przygotowanie i omówienie formularzy opłatowych


Szanowni Państwo!

W bieżącym roku opublikowano nowe wskaźniki emisji dla kotłów do 5 MW, przygotowane na zlecenie Krajowej bazy (KOBiZE). Zmieniono zarówno wartości liczbowe wskaźników, jak i ich jednostki miary, dopisując także wskaźniki dla nieujętych wcześniej substancji. Dla wielu podmiotów pojawił się też nowy obowiązek naliczenia emisji i opłaty z tytułu stosowania środków dezynfekcyjnych, stosowanych ze względu na COVID-19. Ta kwestia budzi szczególnie wiele kontrowersji i wymaga właściwej analizy i oceny.

Przypominamy, że w bazie KOBiZE znajduje się zakładka „Opłaty”, w której na podstawie danych wprowadzonych do raportu generowane są wykazy opłatowe. Należy podkreślić,
że wykazy te wymagają jednak uzupełnienia, a często także poprawienia zawartych w nich informacji. Użytkownik, który poprzestanie tylko na wygenerowaniu wykazu opłatowego musi liczyć się z tym, że emisja i opłata zostanie niewłaściwie wyliczona i będzie wymagała korekty na etapie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.Wykładowca:

Specjalista ds. ochrony środowiska, dyrektor AD-EKO S.K.O.Ś.Terminy szkolenia


Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty.