Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Jest to nowy obowiązek, który powinien zostać spełniony przez wszystkie podmioty, także podmioty wprowadzające na rynek poniżej 1 tony opakowań w danym okresie rozliczeniowym. Decydując się na samodzielne wykonywanie w/w obowiązku, przedsiębiorca powinien corocznie przeznaczyć na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Przekazanie na kampanię edukacyjną powyższej kwoty oraz odpowiednie udokumentowanie tego faktu powinno nastąpić już do końca 2014 roku. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary pieniężnej od 5000 zł do 500 000 zł.

Mając na uwadze powyższy obowiązek, oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu kampanii edukacyjnej lub jej realizację. Taka kampania daje również możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy.

W zależności od wyliczonej kwoty, jaką powinni Państwo przeznaczyć na ten cel, możemy zaoferować m.in.:

  • wykonanie ulotek, folderów, plakatów,
  • szkolenia,
  • wykonanie aplikacji na stronę internetową,
  • kampanię z wykorzystaniem pozostałych środków masowego przekazu,
  • konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym (np. festyny, targi),
  • promowanie świadomej postawy ekologicznej w szkołach, przedszkolach,
  • realizację indywidualnych akcji na życzenie Przedsiębiorcy, które mają na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Nasza oferta obejmuje również pomoc m.in. w prawidłowym wyliczeniu 2% kwoty nałożonej przez ustawę poprzez przeprowadzenie audytu środowiskowego, poświęconego gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W trakcie wizyty na terenie Państwa zakładu możemy dokładnie określić zakres ustawowych obowiązków oraz sposób ich realizacji.

Ceny naszych usług ustalamy z Państwem indywidualnie w zależności od rodzaju i formy współpracy. Do uzyskania szacunkowej wyceny niezbędne są informacje o zakresie usług, jakimi są Państwo zainteresowani.

W celu otrzymania bliższych informacji prosimy o kontakt.