Raporty do KOBiZE

 • Od 2011 roku podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania raportu i wprowadzania go w wersji elektronicznej do Krajowej Bazy.
 • Pierwsze raporty należało złożyć za rok 2010 i 2011. Instalacje, które nie wymagały pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, mogły w tych latach skorzystać z uproszczonej wersji raportu, bez konieczności rejestracji w bazie. Obowiązywał wówczas tzw. formularz dla „małych podmiotów”.
 • W kwietniu 2012 r. KOBiZE zmieniło zasady dotyczące sporządzania raportu usuwając możliwość sporządzania raportów w wersji uproszczonej. Oznacza to, że wszystkie podmioty obowiązane do sporządzenia raportu (także przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska np. w zakresie emisji z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz posiadają małą kotłownię), powinny go zrobić w wersji pełnej (po wcześniejszej rejestracji).
 • Docelowo sprawozdawczość ta ma zastąpić naliczanie i wypełnianie formularzy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Częstotliwość i data składania raportu do KOBiZE:

 • Raport do KOBiZE składa się corocznie – do końca lutego każdego roku.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz.1070 z późn. zm.)

 

Oferujemy:

 • Przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie.
 • Rejestrację konta w Krajowej Bazie.
 • Sporządzenie raportu – w tym analizę danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu oraz wprowadzeniem danych do systemu.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia, którego celem będzie przygotowanie pracowników do samodzielnego sporządzania raportów w następnych latach.
 • Oferta jest adresowana w głównej mierze do podmiotów, które nie spełniły jeszcze obowiązku sprawozdawczości do Krajowej Bazy – nadal istnieje możliwość złożenia sprawozdania.

 

Koszt:

 • Ceny naszych usług ustalamy z Państwem indywidualnie w zależności od zakresu współpracy.
 • Cena opracowania zależy m.in. od rodzaju, ilości i wielkości instalacji (ilości emitorów), ilości emitowanych substancji.
 • Do uzyskania szacunkowej wyceny niezbędne są informacje o zakresie usług, jakimi są Państwo zainteresowani. W tym celu prosimy o kontakt.